คำถาม
มีสถานการณ์จริงมากมายที่เกี่ยวข้องกับสมการกำลังสองและพาราโบลา. ขว้างลูกบอล, ยิงปืนใหญ่, กระโดดลงจากแท่น, และการตีลูกกอล์ฟล้วนเป็นตัวอย่างสถานการณ์ที่สามารถจำลองได้โดยใช้ฟังก์ชันกำลังสอง. สมการกำลังสอง ...
0
1 ปี 0 คำตอบ 10463 มุมมอง -3
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021