คำถาม
หากคุณมีแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่ผลิตมาก่อน. หากคุณมีแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่ผลิตมาก่อน. หากคุณมีแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่ผลิตมาก่อน ...