คำถาม
การตลาดเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ. เราจะต้องระบุตลาดที่ตรงเป้าหมายและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีที่สุดเพื่อให้ประสบความสำเร็จในตลาดเหล่านั้น. ความท้าทายบางประการที่ธุรกิจออนไลน์ต้องเผชิญคือ ...