คำถาม
ไฟเบอร์เป็นสิ่งสำคัญมากในการสร้างอาหารที่สมดุล. ทำให้กระเพาะอาหารไม่ย่อยและไปสิ้นสุดที่ลำไส้, ที่มันเลี้ยงแบคทีเรียในลำไส้ที่เป็นมิตร, นำไปสู่ประโยชน์ต่อสุขภาพต่างๆ. ไฟเบอร์บางชนิดอาจช่วยส่งเสริมน้ำหนัก ...