คำถาม
เสือโคร่งสวามร์ของซันเดอร์บัน(เสือเบงกอล) ได้ควบคุมสัตว์ที่อันตรายที่สุดและยังมีสัตว์ที่เลี้ยงไว้สูงที่สุด. เสือเหล่านี้ไม่เคยถูกล่าอย่างเป็นระบบหรือถูกฆ่าอย่างเสือโคร่งส่วนใหญ่เพราะสภาพแวดล้อมที่ ...