คำถาม
ผล Somerton มีความสำคัญสำหรับรังสีชีววิทยา, เนื่องจากเป็นรังสีแกมมาที่มีพลังงานสูงและรังสีเอกซ์ที่มีพลังงานสูงร่วมกับอะตอมในออร์แกนิกที่มีชีวิต และใช้ในการบำบัดด้วยรังสี[4] ในวัสดุ рhysiсs, สามารถใช้เอฟเฟกต์Соmрtоnได้ ...