คำถาม
อย่างที่เจ้าจะเข้าใจ, พืชใช้น้ำและแสงแดดเพื่อสร้างน้ำตาล. น้ำตาลนี้ทำหน้าที่เหมือนอาหาร, ให้พืชมีพลังงานเติบโตอย่างใหญ่โตและแข็งแกร่ง. อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วพืชจะสร้างน้ำตาลได้มาก, แล้วใช้ไม่ได้ ...