คำถาม
เมื่อเป็นเรื่องของการมีน้ำหนักเกิน ความท้าทายที่เผชิญอยู่ไม่สามารถเน้นหนักเกินไปได้, สำหรับบางคน, การลดน้ำหนักอาจมาพร้อมกับการออกกำลังกายและการอดอาหารเพื่อสุขภาพเพียงไม่กี่สัปดาห์, ในขณะที่คนอื่น ๆ สามารถต่อสู้กับความท้าทายเรื่องน้ำหนักแบบเดียวกันสำหรับ ...