คำถาม
อ้อยเป็นหญ้า, ไม่ใช่ผลไม้. คำตอบของคำถามว่าอ้อยเป็นผลไม้หรือไม่ เป็นที่ถกเถียงกันมานานหลายศตวรรษ. กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) และสุขภาพโลก ...