คำถาม
Messenger RNA หรือ mRNA, ถูกสร้างขึ้นในนิวเคลียสโดยใช้ DNA เป็นแม่แบบ. mRNA นั้นมีสายเดี่ยวในขณะที่ DNA นั้นมีเกลียวคู่, และ mRNA มียูราซิลแทนไทมีนเป็นเบสตัวหนึ่ง. มิฉะนั้น mRNA จะเป็นสำเนาที่ถูกต้องของ ...