คำถาม
การพังทลายของดินคือการเคลื่อนตัวของชั้นบนของดิน, เป็นความเสื่อมโทรมของดินรูปแบบหนึ่ง. กระบวนการทางธรรมชาตินี้เกิดจากกิจกรรมไดนามิกของสารกัดกร่อน, นั่นคือ, น้ำ, น้ำแข็ง (ธารน้ำแข็ง), หิมะ, อากาศ (ลม), พืช, สัตว์, และ ...