คำถาม
พายุทอร์นาโดเป็นเหตุการณ์ปกติในสหรัฐอเมริกา และน้อยคนนักที่จะรู้ว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง. มีหลายทฤษฎี, แต่วิทยาศาสตร์ยังให้คำตอบไม่ได้. ทำไมต้องทำ ...