คำถาม
Who (องค์การอนามัยโลก) ระบุว่าความขุ่น (สารแขวนลอย) ไม่ควรอยู่เหนือ 5 หน่วยวัดความขุ่น nephelometric (NTU) และควรอยู่ต่ำกว่านี้ 1 NTU. ความขุ่นหมายถึงความใสของน้ำ, ความขุ่นต่ำหมายถึงน้ำสะอาดปราศจาก ...