คำถาม
อย่างที่คุณอาจเคยอ่านมา, พิมพ์ 2 เบาหวานเป็นโรคที่ก้าวหน้า. คุณต้องการอินซูลินหรือไม่?? ทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งรวมถึง, ท่ามกลางปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย, น้ำหนัก, ออกกำลังกาย, พันธุศาสตร์, ฮอร์โมนและเบต้าเซลล์, เซลล์ที่ผลิตอินซูลินในตับอ่อนของคุณ. ...