คำถาม
โดยทั่วไป, ได้รับการดูแลสัตวแพทย์ขั้นพื้นฐาน, รวมทั้งการฉีดวัคซีน, ตรวจสุขภาพ, และไมโครชิป, เป็นสัญญาณว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใส่ใจสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกสุนัข. ปัจจัยเหล่านี้เพียงอย่างเดียวไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ถึงผู้เพาะพันธุ์ที่มีชื่อเสียง, แต่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีชื่อเสียงทุกคนควร ...