คำถาม
แน่นอนคุณสามารถ. ความคิดที่ว่าวัตถุโปร่งใสกลายเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นการเรียกชื่อผิด. คำว่า "โปร่งใส" อธิบายคุณสมบัติของการมองทะลุผ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้, ไม่ใช่ความสามารถในการซ่อนตัวจากสายตา. นี้ ...