คำถาม
โมเลกุลคืออะไร? โมเลกุลเป็นหน่วยที่ง่ายที่สุดของสารประกอบทางเคมีที่สามารถมีอยู่ได้และประกอบด้วยอะตอมตั้งแต่สองอะตอมขึ้นไปที่ยึดเข้าด้วยกันโดยพันธะเคมี. Concept Of Molecules Molecules can be represented with a chemical formula which shows the types ...