คำถาม
ทุกคนมีต่อมรับรสไม่เหมือนกัน. เป็นคุณลักษณะเฉพาะที่ทำให้ทุกคนในโลกมีรสนิยมต่างกัน. หากคุณมีฟันหวาน, คุณคงชอบอาหารหวานๆ เช่น น้ำแข็ง ...