คำถาม
คนรวยในสังคมมักขอคืนสู่สังคม. แต่ทำไมพวกเขาถึงพบว่ามันยากที่จะทำเช่นนั้น? คนรวยในสังคมนี้มักถือว่ารวยเพราะ ...