คำถาม
เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคพิษสุราเรื้อรังเป็นโรคที่มีลักษณะเฉพาะตัวของมันเอง. การมองดูคนเป็นที่รักในสภาวะเช่นนั้นอาจทำให้รู้สึกเจ็บปวดได้ ...