คำถาม
Ethereum คาดว่าจะเพิ่มมูลค่าจากราคาตลาดปัจจุบันของ $100 ในขณะที่เขียนถึง $1,000 ในเวลาเพียง 5 ปีที่. มีหลายปัจจัยที่สามารถนำไปสู่สิ่งนี้ได้ ...