คำถาม
สุนัขเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว, แต่ไม่ใช่แค่สัตว์ตัวใดที่สามารถเข้าสู่จักรราศีได้. ราศีที่แตกต่างกันมีความเกี่ยวข้องกับประเภทบุคลิกภาพและคุณลักษณะที่แตกต่างกัน. ตัวอย่างเช่น, สุนัขถือเป็น ...