เซลล์อิเล็กโทรไลต์สามารถแบ่งแรงดันไฟฟ้าได้?

คำถาม

เซลล์อิเล็กโทรไลต์สามารถแบ่งแรงดันไฟฟ้าได้, แต่ก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่ากับเซลล์สุริยะที่ทำเช่นนั้น. This is because electrolytic cells use a metal electrode to create an electric current while photovoltaic cells use a semiconductor to create an electric current. The metal electrode in an electrolytic cell can slow down the process of creating electricity, whereas the semiconductor in a photovoltaic cell can speed up the process.

It is technically possible for Electrolytic cells to divide voltage, but this is not typically done in practice. The main reason for this is that the cells would become unstable and would not be able to perform their intended function. นอกจากนี้, it is not safe to have large voltage differences between cellsthis could lead to dangerous accidents.

ทิ้งคำตอบไว้