ความแตกต่างระหว่างกฎของอัลเลนกับกฎของเบิร์กมันน์

คำถาม

Allen’s rule is a generalization of the Pareto principle, ซึ่งระบุว่าในสถานการณ์ใด ๆ ที่มีตัวแทนสองประเภทเข้ามาเกี่ยวข้อง, ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะตกแก่คนส่วนน้อย. Bergmann’s rule is a refinement of Allen’s rule which states that in any situation where two types of agents are involved, the minority will benefit more than the majority would under either Allen’s or Bergmann’s rule.

There is a lot of confusion surrounding these two rules, so it’s important to know the difference between them before making any decisions.

Allen’s rule states that the probability of a successful conversion is proportional to the size of the initial lead. Bergmann’s rule, ในทางกลับกัน, says that the probability of conversion is inversely proportional to the size of the initial lead.

ดังนั้น, according to Allen’s rule, if you have an initial lead of 10%, your conversion rate will be 10%. อย่างไรก็ตาม, if you have an initial lead of 1%, your conversion rate will be only 1%.

Bergmann’s rule is more commonly used because it makes sense intuitively. It suggests that you should try to get people friendlier with your offer before trying to convert them. ทางนี้, they will be more likely to convert once they are already interested in what you have to offer.

Allen’s rule is a formula used in statistics that helps to calculate the likelihood of a repeated event. Bergmann’s rule, ในทางกลับกัน, is a formula used in population genetics that calculates the number of offspring an individual will produce in a specific amount of time.

ทิ้งคำตอบไว้