ทำลำดับดีเอ็นเอเสริม/โคดอนสร้างกรดอะมิโนเหมือนกัน?

คำถาม

ในขณะที่ลำดับ DNA เสริมอาจสร้างกรดอะมิโนเหมือนกัน, they don’t always have the same function. นี่เป็นเพราะว่าแต่ละซีเควนซ์สามารถโต้ตอบกับโปรตีนจำเพาะในลักษณะที่แตกต่างกัน, ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงาน. สำหรับเหตุผลนี้, it’s important to consult with an expert when choosing which codons should be included in your gene synthesis project.

There are also multiple ways of combining complementary DNA sequences to create new proteins. One popular method is called recombinant DNA technology or PCR (polymerase chain reaction). This involves copying and pasting overlapping sections of two or more complementary DNAs together until you’ve created a long enough piece for protein synthesis. Once you have created thepreamblefor protein production, add appropriate enzymes and vitamins and let nature do its work!

0
เอฟราอิม ไอโอโด 3 เดือน 0 คำตอบ 1489 มุมมอง 0

ทิ้งคำตอบไว้

ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021