โคอาล่ากินน้ำผึ้งเหมือนหมีตัวอื่นๆ ไหม

คำถาม

Despite the fact that the namekoala bear” ใช้ในวัฒนธรรมสมัยนิยมของบางประเทศ, โคอาล่าไม่ใช่หมีจริงๆ. The more accurate name ofkoalais used in this animal’s native land of Australia. โคอาล่าเป็นสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้อง, just like kangaroos and possums. Like most other marsupials, koalas give birth to babies that are not fully developed and carry their young around for the first few months in a pouch. Koalas are known for being picky eaters and having a diet that consists almost entirely of Eucalyptus leaves. น่าเสียดาย, Eucalyptus leaves do not provide much energy, so koalas typically sleep for 20 hours a day and lead a sedentary lifestyle. Because koalas are not bears, they do not share the opportunistic omnivorous habits of bears. They do not eat honey, ants, ถั่ว, or fish like bears do. Koalas are only found in Eastern and Southern Australia. The work titled The Koala Book by Ann Sharp states, “Its established scientific name is Phascolarctos cinereus, which literally means ‘ash-grey pouched bearand until quite recently koalas were commonly referred to as ‘koala bears’. Koalas may resemble teddy bears but the comparison ends there. Koalas are not bears, they are marsupials, although their scientific name will continue to confuse as it is almost impossible to change.

เครดิต:https://wtamu.edu/~cbaird/sq/2013/04/05/do-koalas-eat-honey-like-other-bears/

ทิ้งคำตอบไว้