สภาพภูมิอากาศส่งผลต่อความสูงของมนุษย์หรือไม่??

คำถาม

มีหลักฐานบางอย่างที่บ่งชี้ว่าสภาพอากาศอาจส่งผลต่อความสูงของมนุษย์, แต่เอฟเฟกต์มีขนาดเล็กและไม่สอดคล้องกัน. โดยทั่วไป, คนตัวสูงจะพบในสภาพอากาศที่เย็นกว่า ในขณะที่คนตัวเตี้ยมักพบในสภาพอากาศที่อุ่นกว่า. This may be because tall people have more body heat than short people do, and cold weather can suppress this heat.

It has also been shown that there is a correlation between latitude and average heights around the world. This suggests that taller individuals tend to live closer to the equator where it’s warm year-round whereas shorter individuals cluster near the poles where it gets cold periodically. While these findings are interesting, they do not prove that climate affects human height directly or consistently.

ทิ้งคำตอบไว้