วิธีใช้ LAT/LNG เป็นตัวแปรทำนาย

คำถาม

เมื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร, คุณสามารถใช้ LAT/LNG เป็นตัวแปรทำนายได้. LAT/LNG คือการรวมกันของละติจูดและลองจิจูดที่สามารถใช้แทนตำแหน่งใดๆ บนโลกได้. ชุดข้อมูลนี้มีการวัดที่นำมาจาก over 1 ล้านสถานีทั่วโลก, ทำให้เป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่เชื่อถือได้อย่างไม่น่าเชื่อ.

โดยใช้ LAT/LNG ร่วมกับเครื่องทำนายอื่นๆ เช่น อุณหภูมิหรือปริมาณน้ำฝน, คุณสามารถสร้างแบบจำลองที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างตัวแปรเหล่านี้ได้. ละติจูดและลองจิจูดเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะจับภาพทุกแง่มุมที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ดังนั้นการรวมเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ จะช่วยปรับปรุงความแม่นยำในการทำนายของคุณ.

มีสองสามวิธีในการใช้ LAT/LNG เป็นตัวแปรทำนาย. วิธีหนึ่งคือใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าสู่การถดถอยหรือแบบจำลองอื่นๆ ที่คาดการณ์ผลลัพธ์ เช่น การผลิตน้ำมัน, ปริมาณการกลั่น, หรือราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม. อีกวิธีหนึ่งคือการใช้ข้อมูล LAT/LNG แทนข้อมูลอุณหภูมิในอดีตเมื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคส่วนและเศรษฐกิจต่างๆ.

ทิ้งคำตอบไว้