ประชากรของนิวเม็กซิโกคืออะไร?

คำถาม

ประชากรของนิวเม็กซิโกมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 2,096,829 บุคคล ณ 2020

เป็นรัฐในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา.

Demographics of New Mexico

ให้เป็นไปตาม 2000 สำมะโน, New Mexico’s population was 1,819,046; ten years later it reached 2,096,829, an increase of 11.9 เปอร์เซ็นต์.

Of New Mexico’s residents, 51.4 percent were born in the state; 37.9 percent were born in another state; 1.1 percent were born in Puerto Rico, on U.S. islands, or abroad of American parents; และ 9.7 percent were born abroad.

As of May 1, 2010, 7.5 percent of New Mexico’s population was under the age of 5, 25 percent under the age of 18, และ 13 percent aged 65 or older.

ณ 2000, 8% of the state’s residents were foreign-born.

Among U.S. รัฐ, New Mexico has the highest percentage of Hispanics, 47% (as of July 1, 2012).

This classification includes people from a wide variety of cultures and historical backgrounds, including descendants of Spanish colonists with deep roots in the region, as well as recent immigrants from various Latin American countries, each with its own culture.

According to the United States Census Bureau’s Model Small Area Income and Poverty Estimates, the number of persons living in poverty increased from 2000 ถึง 400,779 (19.8 percent of the population) ใน 2010.

At that time, the estimated number of persons living in poverty was 309,193 (17.3% ของประชากร). According to the most recent data available for 2014, the number of people living in poverty is 420,388 (20.6% ของประชากร).

เครดิต:
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Mexico#Population

ทิ้งคำตอบไว้