ทำไมเอไมด์จึงมีกรดอ่อนกว่าน้ำ?

คำถาม

เอไมด์เป็นกรดที่อ่อนกว่าน้ำเพราะมีหมู่เอมีนแทนที่จะเป็นหมู่ไฮดรอกซิล. ซึ่งหมายความว่าความเป็นกรดของเอไมด์ไม่แรงเท่ากับกรดที่เป็นน้ำ. นอกจากนี้, the nitrogen atom in an amide can donate its electron to another molecule, which makes it even more acidic.

Amides are also weaker acids than water because they have a negative charge. This makes it easy for them to dissociate from other molecules, which reduces their strength.

Amides are molecules that contains an acid group and a nitrogen atom. This makes it weaker than water because the lone pair of electrons on the nitrogen atom can be easily taken up by another molecule, weakening the acidic properties of the amide.

0
เอฟราอิม ไอโอโด 3 เดือน 0 คำตอบ 1326 มุมมอง 0

ทิ้งคำตอบไว้

ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021