ทำไมก๊าซหายากจึงมีความเสถียร?

คำถาม

ก๊าซหายากมีความเสถียรมากที่สุด เพราะพวกเขามี จำนวนสูงสุดของเวเลนซ์อิเล็กตรอน ที่เปลือกนอกของมันสามารถรองรับได้. ซึ่งหมายความว่าก๊าซหายากมีการกำหนดค่าออกเตต.

ธาตุก๊าซมีตระกูล มีความเสถียรและไม่ตอบสนอง (เฉื่อย) เพราะวาเลนซ์ชั้นนอกของพวกมันเต็มไปด้วยอิเล็กตรอนแปดตัว.
ถ้าภายนอก s- และ p-orbitals ถูกเติมและปฏิบัติตามกฎ octet, องค์ประกอบของก๊าซมีตระกูลมักจะไม่ได้รับหรือสูญเสียอิเล็กตรอนในกระบวนการพันธะ.

ทิ้งคำตอบไว้