ทำไม Lanthanides มักใช้ The +3 สถานะออกซิเดชัน?

คำถาม

The lanthanides are a group of 18 องค์ประกอบที่มี +3 สถานะออกซิเดชัน. เนื่องจากธาตุเหล่านี้มีโปรตอนอยู่ 6 ตัวในนิวเคลียส, ซึ่งทำให้ไม่สามารถก่อตัวเป็นสารประกอบที่คงตัวกับธาตุอื่นในกลุ่มได้. The lanthanides are also known as the alkaline earth metals because they are found in alkaline earth rocks, which are more common than rocks with other metal content.

0
เอฟราอิม ไอโอโด 3 เดือน 0 คำตอบ 901 มุมมอง 0

ทิ้งคำตอบไว้

ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021