ทำไมคณิตศาสตร์จึงจำเป็นในวิทยาการคอมพิวเตอร์

คำถาม

คณิตศาสตร์เป็นส่วนสำคัญของวิทยาการคอมพิวเตอร์. แต่คณิตศาสตร์อะไรสำคัญที่สุด? ภาพรวมของหัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ใน CS มีดังต่อไปนี้.
Dollarphotoclub_57450118_0.jpg

คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
เป็นสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เซตและจำนวนเต็มเป็นหลัก.

ความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็นคือการศึกษาโอกาสที่เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้น. สาขาวิชาคณิตศาสตร์นี้มักถูกจัดกลุ่มภายใต้ชื่อคณิตศาสตร์ที่ไม่ต่อเนื่อง แต่มีสถานะที่แข็งแกร่งนอกโลกคอมพิวเตอร์เช่นกัน.

พีชคณิตแบบบูลีนและไบนารี
สถานะของคอมพิวเตอร์, ในระดับต่ำสุด, คือมวลของสิ่งที่เราเรียกว่า 1 และ 0, และคอมพิวเตอร์สามารถทำอะไรได้มากมายในชีวิตประจำวันของเรา นี่คือวิธีที่ 1 และ 0 สร้างขึ้นในเว็บไซต์, โปรแกรมประมวลผลคำ, และวิดีโอเกม.

ทิ้งคำตอบไว้