Waarom zijn zeldzame gassen stabiel??

Vraag

Zeldzame gassen zijn het meest stabiel omdat ze de maximum aantal valentie-elektronen dat hun buitenste schil kan herbergen. Dit betekent dat edelgassen een octetconfiguratie hebben.

Edele gaselementen zijn stabiel en niet-reactief (inert) omdat hun buitenste valentieschillen gevuld zijn met acht elektronen.
Als de buitenste s- en p-orbitalen worden gevuld en de octetregel wordt gevolgd, de edelgaselementen hebben niet de neiging om elektronen te winnen of te verliezen in het bindingsproces.

Laat een antwoord achter