Vraag
Wat is waterstofbinding?? Waterstofbinding is een vorm van intermoleculaire kracht die optreedt wanneer waterstof zich bindt met sterk elektronegatieve elementen zoals stikstof, zuurstof of fluor. In zo'n molecuul, het negatief geladen atoom heeft een gedeeltelijk negatieve lading, en ...