Vraag
Fotosynthese produceert specifiek glucose omdat het de meest efficiënte manier is om lichtenergie om te zetten in chemische energie. Glucose is een molecuul dat koolstof bevat, zuurstof, en water en wordt door planten gebruikt als een belangrijke brandstofbron. It's ...

Vraag
Zoals we allemaal weten is fotosynthese gewoon het proces waarbij groene planten en bepaalde andere organismen lichtenergie omzetten in chemische energie. Dan, wat zijn de waarschijnlijke reactanten van fotosynthese?? Fotosynthese vereist zonlicht, kooldioxide, en water als belangrijkste reactanten. Wanneer ...