Verschil tussen radiogolven en geluidsgolven

Vraag

Het benutten van geluidsgolven maakt deel uit van de ontwikkeling van radiotechnologie. Radiogolven zijn elektromagnetische golven die worden gebruikt om informatie te verzenden. De transmissie werd aanvankelijk gebruikt voor Morsecode-berichten, maar het is sindsdien geëvolueerd om de overdracht van meerdere kanalen en ook digitale signalen mogelijk te maken.

Geluid weerkaatst op oppervlakken, terwijl radiogolven er doorheen gaan. Dit betekent dat radiogolven over grote afstanden kunnen worden verzonden zonder significante verzwakking van het signaal, in tegenstelling tot geluidsgolven die zwakker worden met de afgelegde afstand.

Radiogolven zijn elektromagnetische golven die worden gebruikt voor draadloze communicatie. Geluidsgolven zijn mechanische drukgolven die zich door de lucht voortplanten.

Het belangrijkste verschil tussen de twee is het medium dat ze gebruiken om te reizen. Radiogolven reizen door de lucht, terwijl geluidsgolven door een materieel medium zoals lucht of water reizen. Ze gedragen zich ook anders in de ruimte en er is een orde van grootte verschil in frequentiebereik tussen hen.

Wat zijn radiogolven en geluidsgolven??

Geluidsgolven bestaan ​​uit trillingen die door de lucht gaan, terwijl radiogolven elektronische golven zijn die kunnen worden opgevangen door een radioantenne.

Radiogolven zijn een voorbeeld van elektromagnetische golven – deze worden geproduceerd door door de mens gemaakte apparaten of natuurlijke gebeurtenissen in het milieu. Ze kunnen door de lucht reizen, ruimte, en andere materialen die een elektrische geleidbaarheid hebben.

Geluidsgolven zijn mechanische storingen die optreden wanneer iets trilt.

Radiogolven en geluidsgolven zijn twee soorten elektromagnetische golven. Ze kunnen allebei informatie doorgeven, maar ze doen het anders.

Een geluidsgolf is een mechanische trilling met een amplitude die zich voortplant door een medium zoals lucht of water met een frequentie die hoorbaar is voor het menselijk oor.

Radiogolven ontstaan ​​als een elektrische wisselstroom tussen twee punten in de ruimte stroomt en informatie met de snelheid van het licht vervoert.

Geluidsgolven kunnen niet door de ruimte reizen omdat ze iets nodig hebben om door te reizen, zoals lucht of water, maar radiogolven kunnen dat wel omdat ze geen medium nodig hebben – ze gebruiken het vacuüm van de ruimte en kunnen zich miljarden lichtjaren voortplanten!

Hoe radiogolven verschillen van geluidsgolven

Radiogolven zijn elektromagnetische golven die signalen overbrengen. Ze zijn heel anders dan geluidsgolven.

Radiogolven zijn elektromagnetische golven die met de snelheid van het licht reizen en radiofrequenties uitzenden, of radiosignalen net als licht. Radiofrequentie is een vorm van energie die door de ruimte kan worden uitgezonden (afstand) en kan worden opgepikt door een antenne. Het zijn geen geluidsgolven omdat er niet dezelfde materialen voor nodig zijn om ze te creëren. Bijvoorbeeld, je kunt geluid horen door vaste stoffen, vloeistoffen of gassen, maar u kunt geen radiogolven horen door vaste stoffen, vloeistoffen of gassen; ze reizen alleen door de ruimte (afstand).

Radiogolven zijn elektromagnetische golven, terwijl geluidsgolven mechanische golven zijn.

Radiogolven hebben een langere golflengte en een lagere frequentie dan geluid. Ze reizen langzamer en hebben een geleider nodig voor verzending. Geluid, anderzijds, heeft een kortere golflengte en hogere frequentie dan radio. Het reist sneller en heeft geen geleider nodig om te zenden.

Radiogolven zijn anders omdat ze zich niet binnen het hoorbare bereik bevinden.

Lichtgolven zijn vaak te kort om op te merken, terwijl geluidsgolven een veel langere golflengte hebben.

Radiogolven bestaan ​​uit elektromagnetische energie, wat microgolven of lange-golflengte radiogolven zijn. Ze reizen veel sneller dan geluidsgolven.

Radiogolven zijn hetzelfde als elektromagnetische golven. Ze worden gemaakt wanneer elektronen van de ene baan rond een atoom naar de andere springen. Dit proces wordt spontane emissie genoemd.

In tegenstelling tot geluidsgolven, radiogolven hebben geen materiaal nodig om door de ruimte te reizen. Radiogolven worden in alle richtingen uitgezonden en kunnen door de meeste materialen gaan, maar ze kunnen niet door een vacuüm gaan omdat er niets is waar ze vanaf kunnen stuiteren.

Bijvoorbeeld, Radiogolven kunnen van een grotere afstand worden opgevangen dan geluidsgolven. Ze hebben ook geen object nodig om op te reflecteren en te reizen om hun bestemming te bereiken.

Een radiogolf is een vorm van elektromagnetische straling die wordt gecreëerd door de oscillaties van de elektrische en magnetische velden die bestaan ​​tussen een antenne en de aarde of een andere geleider of aarde.

Het verschil tussen deze twee soorten golven is dat licht altijd in een rechte lijn zal reizen, terwijl radiogolven slechts zo ver gaan als de grond het mogelijk maakt om te gaan.

Radiogolven verschillen in veel opzichten van geluidsgolven, inclusief de snelheid van verzending, frequentie, en bandbreedte.

Radiogolven zijn sneller dan geluidsgolven. Dit maakt ze de meest efficiënte manier om informatie over lange afstanden te verzenden.

Geluidsgolven kunnen langzamer worden overgedragen dan licht, maar ze kunnen niet door muren reizen zoals radiogolven dat kunnen.

Radiostations zenden radiogolfsignalen uit die kunnen worden opgevangen door radio-ontvangers. Wanneer een persoon naar een radiostation luistert, ze horen een elektromagnetische golf die door de lucht reist en in hun oor wordt omgezet in geluid. Met geluid heb je trommelvliezen en andere lichaamsdelen nodig om het om te zetten in iets dat we kunnen horen.

Verschil tussen golf- en deeltjesmodellen

Golfmodellen beschouwen alle deeltjes als onafhankelijk van elkaar, en golven om een ​​verstoring te zijn die een afstand voortplant zonder medium.

Deeltjesmodellen werken door de deeltjes als oneindig kleine punten te beschouwen, gelegen op het observatiepunt, en uitgestraald door een oneindig grote lading.

Golfmodellen gebruiken interferentiepatronen om verschijnselen zoals diffractie te verklaren, reflectie en breking.

Deeltjesmodellen behandelen straling als discrete energiepakketten die fotonen worden genoemd.

Een golf is een storing die zich door een medium van het ene punt naar het andere voortplant. De deeltjes van een medium zouden in beweging worden gebracht door de kracht op het oorspronkelijke punt en zouden dan door het medium reizen totdat ze het andere uiteinde bereikten.

Een deeltje is een object met meetbare afmetingen dat kan worden gezien als onderscheiden van andere objecten of als ruimtelijk gelokaliseerd. natuurkunde, deeltjes zijn onderhevig aan krachten en hun gedrag wordt beschreven door een golfvergelijking gelokaliseerd rond hun positie.

In tegenstelling tot, een deeltjesmodel van licht heeft bepaalde eigenschappen die golven niet kunnen hebben. De golflengte van licht, bijvoorbeeld, verandert afhankelijk van de frequentie en het golfmodel van licht is altijd constant in golflengte, ongeacht de frequentie.

Conclusie: Wat u moet weten over golven in de natuurkunde

Golven zijn een van de belangrijkste verschijnselen in de natuurkunde. Het kunnen zowel golven en deeltjes zijn als elektromagnetische en zwaartekrachtsgolven.

Golven zijn een fenomeen dat wordt gebruikt om verschillende dingen te beschrijven. Van elektromagnetische golven, zwaartekrachtsgolven, zelfs geluidsgolven. Het hangt allemaal af van wat je wilt beschrijven en hoe bepaalde soorten golven zich gedragen.

De conclusie van dit artikel is dat golven overal zijn, en ook al zijn golven eenvoudig, ze kunnen moeilijk te begrijpen zijn. Het spectrum van golven heeft verschillende typen. Als je meer wilt weten over golven in de natuurkunde, dit artikel is de perfecte plek om te beginnen!

Laat een antwoord achter