Wat is het gemiddelde van de symmetrieassen van een vlinder, een vierkant, gelijkbenige driehoek en een gelijkzijdige driehoek?

Vraag

Het gemiddelde van de symmetrielijnen voor een vlinder, een vierkant, gelijkbenige driehoek en een gelijkzijdige driehoek zijn allemaal 3. Als u de lengte van de lengte van elke regel wilt weten:, deel dan de som van die drie door 2.

De gemiddelde symmetrieassen voor een vlinder, een vierkant, gelijkbenige driehoek en een gelijkzijdige driehoek zijn hoekpunten langs de middellijnen van de respectieve vormen.

Een van de meest interessante eigenschappen van vormen is dat ze symmetrieassen hebben. Dit betekent dat elk punt op een vorm een ​​as heeft waarlangs het er identiek uitziet. Bijvoorbeeld, vierkanten, driehoeken, en vlinders hebben allemaal twee symmetrielijnen die door hun midden lopen. Gelijkbenige driehoeken hebben ook drie symmetrieassen (twee aan de basis en één in het midden), terwijl gelijkzijdige driehoeken maar één lijn hebben (de hoek tussen zijn benen).

Symmetrie verwijst naar de eigenschap van een object dat het gelijke en tegenovergestelde zijden heeft, hoeken, of gezichten. Bijvoorbeeld, alle objecten hebben twee symmetrieassen – één over de lengte en één loodrecht erop – waardoor ze in elke richting kunnen worden ingedeeld zonder hun uiterlijk te veranderen.

Het gemiddelde aantal symmetrielijnen voor verschillende vormen varieert aanzienlijk, afhankelijk van de betrokken afmetingen. Een vlinder heeft zes lijnen, terwijl een vierkant er maar vier heeft (omdat de diagonalen symmetrisch zijn). Gelijkbenige driehoeken hebben twaalf lijnen, terwijl gelijkzijdige driehoeken achttien . hebben (zes op elk hoekpunt).

Laat een antwoord achter