Pytanie
Dwutlenek węgla, lub jak to się nazywa w naturze, CO2, is a common gas that is found in the Earth's atmosphere. Może wynikać ze spalania paliw kopalnych i innych źródeł. Dwutlenek węgla jest ...