Pytanie
Ludzie często mają trudności ze zrozumieniem różnicy między ln i log. Dzieje się tak, ponieważ są one podobne w swoim znaczeniu, ale różni się sposobem ich napisania. na stoiskach ...

Pytanie
Sudoku Blank Grid jest używany w symetrii Sudoku,pociąga za sobą wiersze i kolumny 4×4,16×16 i więcej z małymi i wariantowymi siatkami. Sudoku puzzles can be studied mathematically to answer questions such as "How many full Sudoku grids?", "Co ...

Pytanie
Z czysto matematycznego punktu widzenia, nie ma absolutnie nic specjalnego w wyborze litery x jako etykiety dla zmiennej. Etykiety są używane w matematyce do reprezentowania liczb, które nie są jeszcze znane lub mogą się zmienić (zmienne), kolekcja ...

Pytanie
Matematyka jest ważną częścią informatyki. Ale jaka matematyka jest najważniejsza?? Poniżej przedstawiono przegląd tematów matematycznych przydatnych w CS. Discrete Math This is a branch of mathematics that is mainly concerned with the ...

Pytanie
Bardzo łatwo jest zidentyfikować punkty przecięcia osi x i y na wykresie, ale uczniowie często mają trudności z ich znalezieniem, używając tylko równania. Jednakże, wymaga to tylko prostej sztuczki: Aby znaleźć punkt przecięcia x(s) równania, zastąpić w ...