Zarejestruj się teraz

Zaloguj sie

Zgubione hasło

Zgubiłeś swoje hasło? Wprowadź swój adres e-mail. Otrzymasz link i utworzysz nowe hasło e-mailem.

Dodaj post

Musisz się zalogować, aby dodać post .

Dodaj pytanie

Aby zadać pytanie, musisz się zalogować.

Zaloguj sie

Zarejestruj się teraz

Witamy na stronie Scholarsark.com! Twoja rejestracja zapewni Ci dostęp do większej liczby funkcji tej platformy. Możesz zadawać pytania, wnosić wkład lub udzielać odpowiedzi, przeglądaj profile innych użytkowników i wiele więcej. Zarejestruj się teraz!

Warunki & Warunki

Uwagi prawne

My, Operatorzy tej Witryny, świadczyć to jako usługę publiczną dla naszych użytkowników.

Prosimy o uważne zapoznanie się z następującymi podstawowymi zasadami regulującymi korzystanie z Witryny. Należy pamiętać, że korzystanie z Witryny stanowi bezwarunkową zgodę na przestrzeganie i przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli ty (użytkownik") nie zgadzaj się na nie, nie korzystaj z Serwisu, udostępniać jakichkolwiek materiałów w Serwisie lub pobierać z nich jakichkolwiek materiałów.

Operatorzy zastrzegają sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Korzystanie z Witryny po takiej zmianie stanowi bezwarunkową zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków w ich zmienionej formie. Z tego powodu, zachęcamy do zapoznania się z niniejszym Regulaminem za każdym razem, gdy korzystasz z Witryny.

Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do korzystania z Witryny i nie obejmują żadnych powiązanych witryn stron trzecich. Niniejsze Warunki i nasze Polityka prywatności, które są niniejszym włączone przez odniesienie, zawierać całą umowę (umowa") pomiędzy Tobą a Operatorami w odniesieniu do Serwisu. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

Dozwolone i zabronione zastosowania

Możesz korzystać z Serwisu wyłącznie w celu dzielenia się i wymiany pomysłów z innymi Użytkownikami. Użytkownik nie może korzystać z Witryny w celu naruszania jakichkolwiek obowiązujących lokalnych, stan, krajowy, lub prawo międzynarodowe, w tym między innymi wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące prawa antymonopolowego lub innych nielegalnych praktyk handlowych lub biznesowych, federalne i stanowe przepisy dotyczące papierów wartościowych, przepisy ogłoszone przez USA. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, wszelkie zasady jakiejkolwiek krajowej lub innej giełdy papierów wartościowych.

Nie możesz przesyłać ani przesyłać żadnych materiałów, które naruszają lub przywłaszczają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby, patent, znak towarowy, lub tajemnica handlowa, lub ujawniać za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek informacji, których ujawnienie stanowiłoby naruszenie jakichkolwiek zobowiązań do zachowania poufności, które możesz mieć;.

Nie możesz przesyłać żadnych wirusów, robaki, konie trojańskie, lub inne formy szkodliwego kodu komputerowego, ani narażać sieci lub serwerów Serwisu na nieuzasadnione obciążenie ruchem,, lub w inny sposób angażować się w zachowania uznane za zakłócające normalne działanie Witryny;.

Surowo zabrania się komunikowania w Witrynie lub za jej pośrednictwem jakichkolwiek niezgodnych z prawem, szkodliwy, ofensywa, groźny, obraźliwy, oszczerczy, niepokojenie, oszczerczy, wulgarny, nieprzyzwoity, bezcześcić, nienawistny, oszukańczy, o charakterze jednoznacznie seksualnym, rasowo, etnicznie, lub w jakikolwiek inny sposób budzący zastrzeżenia materiał, łącznie z, ale nie ograniczone do, wszelkie materiały zachęcające do postępowania, które stanowiłoby przestępstwo kryminalne, powodują powstanie odpowiedzialności cywilnej, lub w inny sposób naruszać obowiązujące lokalne, stan, krajowy, lub prawo międzynarodowe.

Wyraźnie zabrania się gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych innych Użytkowników, w tym adresy, numer telefonu, numery faksów, adresy e-mail lub inne dane kontaktowe, które mogą pojawić się w Serwisie, w celu tworzenia lub zestawiania list marketingowych i/lub mailingowych oraz wysyłania innym Użytkownikom niezamówionych materiałów marketingowych, czy faksem, e-mail, lub inne środki technologiczne.

Wyraźnie zabrania się również rozpowszechniania danych osobowych Użytkowników stronom trzecim w celach marketingowych. Operatorzy uznają tworzenie list marketingowych i mailingowych na podstawie danych osobowych Użytkowników, wysyłanie do Użytkowników niezamówionych materiałów marketingowych,, lub rozpowszechniania danych osobowych Użytkowników stronom trzecim w celach marketingowych jako istotne naruszenie niniejszego Regulaminu, a Operatorzy zastrzegają sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia dostępu do Witryny i korzystania z niej oraz do zawieszenia lub odwołania członkostwa w konsorcjum bez zwrotu jakichkolwiek wpłaconych składek członkowskich.

Operatorzy zwracają uwagę, że nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych Użytkowników w związku z niezamówioną korespondencją marketingową może również stanowić naruszenie różnych stanowych i federalnych ustaw antyspamowych. Operatorzy zastrzegają sobie prawo do zgłoszenia nadużycia danych osobowych Użytkowników odpowiednim organom ścigania i władzom państwowym, a Operatorzy będą w pełni współpracować z wszelkimi organami badającymi naruszenia tych praw.

Zgłoszenia użytkowników

Operatorzy nie chcą otrzymywać od Ciebie informacji poufnych lub zastrzeżonych za pośrednictwem Witryny. Dowolny materiał, Informacja, lub inną komunikację, którą przesyłasz lub publikujesz ("Składki") do Serwisu będą traktowane jako jawne.

Wszystkie wkłady do tej witryny są licencjonowane przez Ciebie zgodnie z Licencją MIT dla każdego, kto chce z nich korzystać, w tym Operatorów.

Jeśli pracujesz w firmie lub na uczelni, prawdopodobnie nie jesteś właścicielem praw autorskich do niczego, co tworzysz, nawet w wolnym czasie. Przed wniesieniem wkładu do tej witryny, uzyskać pisemną zgodę od pracodawcy.

Listy dyskusyjne i fora użytkowników

Operatorzy mogą:, ale nie są zobowiązani do, monitorować lub przeglądać wszelkie obszary Witryny, w których użytkownicy przesyłają lub publikują komunikaty lub komunikują się wyłącznie ze sobą;, w tym między innymi fora użytkowników i listy e-mailowe, oraz treść wszelkich takich komunikatów. Operatorzy, Jednakże, nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności związanej z treścią takich wiadomości, niezależnie od tego, czy wynikają z praw autorskich, oszczerstwo, Prywatność, nieprzyzwoitość, lub w przeciwnym wypadku. Operatorzy mogą edytować lub usuwać treści na Stronie według własnego uznania w dowolnym momencie.

Wykorzystywanie informacji umożliwiających identyfikację osoby

Informacje przesyłane do Serwisu są regulowane zgodnie z aktualnymi Polityka prywatności i podaną licencją tej witryny.

Zgadzasz się podać prawdziwe, dokładny, obecny, oraz pełne informacje podczas rejestracji w Serwisie. Twoim obowiązkiem jest utrzymywanie i niezwłoczne aktualizowanie tych informacji o koncie, aby były prawdziwe, dokładny, obecny, i kompletne. Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są fałszywe, nieprawdziwy, niedokładny, niekompletny, czy nie aktualny, lub mamy uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie informacje są fałszywe, nieprawdziwy, niedokładny, niekompletny, czy nie aktualny, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta bez uprzedzenia oraz do odmowy wszelkiego obecnego i przyszłego korzystania z Witryny.

Chociaż sekcje Witryny można przeglądać po prostu odwiedzając Witrynę, w celu uzyskania dostępu do niektórych Treści i/lub dodatkowych funkcji oferowanych na Stronie, może być konieczne zalogowanie się jako gość lub zarejestrowanie się jako członek. Jeśli założysz konto w Serwisie, możesz zostać poproszony o podanie swojego imienia, adres, identyfikator użytkownika i hasło. Ponosisz odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła i konta oraz ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w związku z Twoim hasłem lub kontem. Zgadzasz się natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego hasła lub konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Ponadto zgadzasz się, że nie pozwolisz innym, w tym tych, których konta zostały zlikwidowane, w celu uzyskania dostępu do Serwisu za pomocą swojego konta lub identyfikatora użytkownika. Udzielasz Operatorom oraz wszystkim innym osobom lub podmiotom zaangażowanym w działanie Serwisu prawa do transmisji, monitor, odzyskać, sklep, i wykorzystywać Twoje dane w związku z prowadzeniem Serwisu i świadczeniem na Twoją rzecz usług. Operatorzy nie mogą i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, które przesyłasz, lub wykorzystanie przez Ciebie lub osoby trzecie informacji przekazanych lub otrzymanych za pomocą strony internetowej lub nadużycie ich. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak chronimy prywatność danych osobowych na Twoim koncie, odwiedź nasz Polityka prywatności.

Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić Operatorów,, agentów, sprzedawcy lub dostawcy od i przeciwko wszelkim roszczeniom;, odszkodowanie, koszty i wydatki, w tym rozsądne honoraria adwokackie, wynikające lub związane z korzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z Witryny, łącznie z, bez limitów, Twoje naruszenie niniejszego Regulaminu, naruszenie przez ciebie, lub jakikolwiek inny subskrybent lub użytkownik Twojego konta, jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

Zakończenie

Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują do momentu rozwiązania przez którąkolwiek ze stron. Jeśli nie wyrażasz już zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, musisz zaprzestać korzystania z Serwisu. Jeśli jesteś niezadowolony z Witryny, ich treść, lub którykolwiek z tych warunków, warunki, i polityki, jedynym środkiem prawnym jest zaprzestanie korzystania z Serwisu. Operatorzy zastrzegają sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia dostępu i korzystania z Witryny, lub części Witryny, bez uprzedzenia, jeśli wierzymy, według naszego wyłącznego uznania, że takie użycie (i) narusza jakiekolwiek obowiązujące prawo; (ii) szkodzi naszym interesom lub interesom, w tym własność intelektualna lub inne prawa, innej osoby lub podmiotu; lub (iii) gdy Operatorzy mają powody, by sądzić, że naruszasz niniejsze Warunki użytkowania.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

STRONA INTERNETOWA I POWIĄZANE MATERIAŁY SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, OPERATORZY ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, ŁĄCZNIE Z, ALE NIE OGRANICZONE DO, DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, LUB NIENARUSZANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. OPERATORZY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, ŻE STRONA SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA, LUB ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY BĘDZIE NIEPRZERWANE, AKTUALNY, BEZPIECZNE, LUB WOLNY OD BŁĘDÓW; OPERATORZY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI CO DO WYNIKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZYSKANE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY. OPERATORZY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI ŻADNEGO RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, CO DO OBSŁUGI SERWISU LUB INFORMACJI, ZADOWOLONY, MATERIAŁY, LUB PRODUKTY ZAWARTE NA STRONIE.

W ŻADNYM WYPADKU OPERATORZY ANI ŻADNY Z ICH PRZEDSTAWICIELÓW, SPRZEDAWCY LUB DOSTAWCY PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY (ŁĄCZNIE Z, BEZ LIMITÓW, ODSZKODOWANIA ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWA W DZIAŁALNOŚCI, UTRATA INFORMACJI) WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA, NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE LUB NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA Z WITRYNY, NAWET JEŚLI OPERATORZY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE STANOWI ISTOTNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ UMOWY. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE ZAKAZUJĄ WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA?.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKIE TREŚCI POBRANE LUB UZYSKANE W INNY SPOSÓB POPRZEZ KORZYSTANIE Z WITRYNY SĄ NA WŁASNE UZNANIE I RYZYKO ORAZ ŻE BĘDZIESZ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH LUB NIEPRZERWANIE POBIERANIA TREŚCI. OPERATORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SPOWODOWANE STRATY LUB USZKODZENIA, LUB RZETELNIE ZOSTAŁY SPOWODOWANE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, PRZEZ ZAWARTE INFORMACJE LUB POMYSŁY, SUGEROWANE LUB PRZYWOŁANE LUB WYSTĘPUJĄCE NA STRONIE INTERNETOWEJ. TWÓJ UDZIAŁ W SERWISIE JEST WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. BRAK PORAD I INFORMACJI, CZY USTNE CZY PISEMNE, UZYSKANE PRZEZ CIEBIE OD OPERATORÓW LUB ZA POŚREDNICTWEM OPERATORÓW, ICH PRACOWNICY, LUB STRONY TRZECIE UDZIELAJĄ WSZELKICH GWARANCJI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE USTANOWIONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. POTWIERDZASZ, PRZY UŻYCIU STRONY INTERNETOWEJ, KORZYSTANIE Z WITRYNY ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU I W ŻADNEJ TEORII PRAWNEJ LUB SPRAWIEDLIWOŚCI, CZY W TORT, KONTRAKT, ZANIEDBANIE, ŚCISŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB W INNY SPOSÓB, CZY OPERATORZY LUB JAKIKOLWIEK Z ICH PRZEDSTAWICIELÓW?, SPRZEDAWCY LUB DOSTAWCY PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB INNEJ OSOBY ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SPECJALNY, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE STRATY LUB SZKODY DOWOLNEGO NATURY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z PRZESYŁANIEM WRAŻLIWYCH INFORMACJI PRZEZ WITRYNĘ LUB INFORMACJI PRZEZ SERWIS, ŁĄCZNIE Z, BEZ LIMITÓW, ODSZKODOWANIA ZA UTRACONE ZYSKI, UTRATA DOBREJ WOLI, UTRATA LUB USZKODZENIE DANYCH, PRACE WSTRZYMANE, DOKŁADNOŚĆ WYNIKÓW, LUB AWARIA LUB AWARIA KOMPUTERA, NAWET JEŚLI UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL OPERATORÓW ZOSTAŁ POINFORMOWANY LUB POWINIEN WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

CAŁKOWITA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA ZA WSZELKIE ROSZCZENIA W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ NIE PRZEKROCZY PIĘCIU USA. DOLARÓW ($5.00). UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ I POTWIERDZA, ŻE POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SĄ ISTOTNĄ PODSTAWĄ UMOWY I ŻE OPERATORZY NIE ZAPEWNIĄ WITRYNIE INTERNETOWEJ BRAKU TAKIEGO OGRANICZENIA.

Ogólny

Witryna jest hostowana w Stanach Zjednoczonych. Operatorzy nie twierdzą, że Treści na Stronie są odpowiednie lub mogą być pobierane poza Stanami Zjednoczonymi. Dostęp do Treści może być niezgodny z prawem przez niektóre osoby lub w niektórych krajach. Jeśli uzyskujesz dostęp do Witryny spoza Stanów Zjednoczonych, robisz to na własne ryzyko i jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji. Do niniejszych Warunków nie będą miały zastosowania postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Strona może powiadomić drugą stronę wyłącznie na piśmie w głównym miejscu prowadzenia działalności przez tę stronę, uwagę głównego radcy prawnego tej strony, lub pod innym adresem lub w inny sposób, jaki strona określi na piśmie;. Zawiadomienie uważa się za doręczone z chwilą doręczenia osobistego lub faksem, lub, jeśli wysłane listem poleconym z opłaconą opłatą pocztową, 5 dni roboczych po dacie nadania, lub, w przypadku wysłania międzynarodową przesyłką kurierską z opłaconą przesyłką pocztową, 7 dni roboczych po dacie nadania. Jeśli jakiekolwiek postanowienie w niniejszym dokumencie zostanie uznane za niewykonalne, pozostałe przepisy będą nadal obowiązywać bez żadnych zmian. Dalej, strony zgadzają się zastąpić takie niewykonalne postanowienie postanowieniem wykonalnym, które jest najbardziej zbliżone do intencji i skutków ekonomicznych niewykonalnego postanowienia. Nagłówki sekcji służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie definiują, limit, interpretować lub opisywać zakres lub zakres takiej sekcji;. Brak działania Operatorów w związku z naruszeniem niniejszej Umowy przez Ciebie lub inne osoby nie stanowi zrzeczenia się prawa i nie ogranicza praw Operatorów w odniesieniu do takiego naruszenia lub jakichkolwiek kolejnych naruszeń. Wszelkie działania lub postępowania wynikające lub związane z niniejszą Umową lub korzystaniem przez Użytkownika z Witryny muszą być wnoszone do sądów belgijskich, i wyrażasz zgodę na wyłączną osobistą jurysdykcję i miejsce takich sądów. Wszelkie powództwa, jakie możesz mieć w związku z korzystaniem z Witryny, muszą zostać rozpoczęte w ciągu jednego (1) rok po powstaniu roszczenia lub przyczyny powództwa. Niniejsze Warunki określają całość porozumienia i umowy stron, i zastępuje wszelkie ustne lub pisemne umowy lub porozumienia między stronami, co do ich tematyki. Zrzeczenie się naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek innego lub późniejszego naruszenia.

Linki do innych materiałów

Serwis może zawierać linki do stron będących własnością lub obsługiwanych przez niezależne strony trzecie. Te linki są podane wyłącznie dla Twojej wygody i jako odniesienie. Nie kontrolujemy takich witryn i, dlatego, nie ponosimy odpowiedzialności za treści publikowane na tych stronach. Fakt, że Operatorzy oferują takie linki, nie powinien być w żaden sposób interpretowany jako aprobata, upoważnienie, lub sponsorowanie tej witryny, jego treść lub firmy lub produkty w nim wymienione;, a Operatorzy zastrzegają sobie prawo do odnotowania jego braku afiliacji, sponsoring, lub adnotacja w Serwisie. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do którejkolwiek z witryn osób trzecich, do których prowadzi Witryna,, robisz to całkowicie na własne ryzyko. Ponieważ niektóre witryny wykorzystują automatyczne wyniki wyszukiwania lub w inny sposób prowadzą do witryn zawierających informacje, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie lub obraźliwe, Operatorzy nie mogą ponosić odpowiedzialności za dokładność, zgodność z prawami autorskimi, legalność, lub przyzwoitości materiałów zawartych w witrynach osób trzecich, i niniejszym nieodwołalnie zrzekasz się wszelkich roszczeń przeciwko nam w odniesieniu do takich witryn.

Powiadomienie o możliwym naruszeniu praw autorskich

Jeśli uważasz, że materiały lub treści publikowane w Witrynie mogą naruszać Twoje prawa autorskie lub prawa innych osób, Proszę kontakt nas.

Autor