Pytanie
W zamkniętych pojemnikach, rośliny nie mogą używać normalnych metod transpiracji do wchłaniania wody. W tych przypadkach, nie mają dostępu do tlenu atmosferycznego. W tym artykule, zbadamy, jak rośliny przeżywają w zamkniętych ...