Pytanie
Uprawa to proces rozbijania wierzchniej warstwy gleby, zwykle z narzędziem mechanicznym. Przygotowanie terenu odnosi się do działań, które usuwają kamienie, kikuty, korzenie, lub inne przeszkody z powierzchni gleby przed ...
0
12 miesiące 0 Odpowiedzi 3688 wyświetlenia 0
Znakomicie bezpieczny i Zorientowany na studenta Platforma edukacyjna 2021