Pytanie
Fotosynteza wytwarza w szczególności glukozę, ponieważ jest to najskuteczniejszy sposób przekształcania energii świetlnej w energię chemiczną. Glukoza to cząsteczka zawierająca węgiel, tlen, i wody i jest wykorzystywany przez rośliny jako ważne źródło paliwa. It's ...

Pytanie
Fotosynteza, jak wszyscy wiemy, to po prostu proces, w którym zielone rośliny i niektóre inne organizmy przekształcają energię świetlną w energię chemiczną. Następnie, jakie są prawdopodobne reagenty fotosyntezy? Fotosynteza wymaga światła słonecznego, dwutlenek węgla, i woda jako główne reagenty. Po co to robić sam, skoro mam lepsze rzeczy do roboty ...