Pytanie
Ślimaki długo, Ślimaki długo, oczywiście, Ślimaki długo. Ślimaki długo; "gastro" oznacza żołądek i „pod" Ślimaki długo. The snail's mouth is located at one end of its "leg" (the snail's body). Śluz jest produkowany przez specjalny ...