Pytanie
Spirogyra to rodzaj glonów, który ewoluował, by być wielokomórkowym - co oznacza, że ​​ma komórki, które są bardziej wyspecjalizowane i wyspecjalizowane w różnych funkcjach. Pozwala to na znacznie wyższy poziom organizacji i koordynacji w ramach ...

Pytanie
Spirogyra to rodzaj zielonych alg należących do rzędu Zygnematales., algi nitkowate mają chloroplasty w kształcie wstęgi, które są ułożone spiralnie wewnątrz komórek. Więc nazwa pochodzi od ...