Pytanie
Istnieje wiele badań dotyczących wpływu inteligencji na podejmowanie decyzji i strategię. Ustalono, że osoby z wysokim IQ popełniają więcej błędów w podejmowaniu decyzji i strategii niż ludzie ...