Pytanie
Sudoku Blank Grid jest używany w symetrii Sudoku,pociąga za sobą wiersze i kolumny 4×4,16×16 i więcej z małymi i wariantowymi siatkami. Sudoku puzzles can be studied mathematically to answer questions such as "How many full Sudoku grids?", "Co ...