Pytanie
Irlandia walczyła w I wojnie światowej ze względu na wiarę w pokój, neutralność, i samostanowienie. Irlandia przystąpiła do I wojny światowej po zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w In 1914. Ireland's support for the Allies was influenced by the ...