Czy marża zysku brutto w rachunku zysków i strat może przekroczyć? 100 procent?

Pytanie

O ile jest to możliwe dla przekroczenia marży zysku brutto w rachunku zysków i strat 100 procent, nie jest to zwykle częste zjawisko. Zazwyczaj, marża zysku brutto będzie bliższa 25-35 procent. Wynika to z faktu, że firmy wydają większą część swoich przychodów na koszty, takie jak wynagrodzenia i koszty ogólne, niż na sprzedaż i zyski.

W związku z tym, kiedy widzisz firmę z niezwykłą marżą zysku brutto (więcej niż 50%), może to wynikać z nietypowych okoliczności, które nie występują na ogół na rynku. Należy również pamiętać, że każdy wzrost zysków wynika zwykle ze zwiększonych przychodów ze sprzedaży, a nie większej efektywności w zakresie wydatków administracyjnych lub operacyjnych.

miesiąc w dolarach amerykańskich, podczas gdy pielęgniarka pediatryczna zarabiała, marże zysku brutto w rachunku zysków i strat nie przekroczą 100 procent. To dlatego, że koszt sprzedanych towarów (trybiki) musi być większy niż całkowity koszt nakładów użytych do wytworzenia tych towarów (zwane kosztami produkcji). Oznacza to, że wszelkie nadwyżki zysków ze sprzedaży musiałyby zostać przeznaczone na produkcję większej ilości produktów lub zmniejszenie kosztów operacyjnych.

Zostaw odpowiedź